Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai supaprastins bendrovių valdymą

Laura Norvilaitė nuotrauka

Siekiant supaprastinti bendrovių valdymą bei sumažinti administracinę naštą 2009 m. gruodžio 15 d. priimtas Akcinių bendrovių įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Įstatymas turėtų įsigalioti 2010 m. kovo 1 d. (tam tikros nuostatos 2010 m. spalio 1 d.). Aptarsime svarbiausius pakeitimus.

 

Siekiant supaprastinti bendrovių steigimo procedūras pakeistos nuostatos dėl uždarosios akcinės bendrovės steigiamojo susirinkimo. Anksčiau iki bendrovės įregistravimo turėjo būti šaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuris daugeliu atveju būdavo tiesiog formalumas. Įsigaliojus įstatymui steigiamasis susirinkimas uždarojoje akcinėje bendrovėje galės būti nešaukiamas, jeigu pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės organo nariai bus nurodyti steigimo sutartyje (steigimo akte).

 

Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkams suteikta galimybė įstatuose numatyti kitokią nei nustatyta įstatyme akcijų perleidimo tvarką, įskaitant ir pirmumo teisę įsigyti parduodamas akcijas bei jos įgyvendinimą. Be to, akcininkas turės teisę parduoti akcijas nesilaikydamas nustatytos pardavimo tvarkos, jeigu uždarojoje akcinėje bendrovėje yra du akcininkai ir vienas iš jų visas ar dalį akcijų parduoda kitam tos bendrovės akcininkui. Sutrumpinti kitų akcininkų pageidavimo pirkti parduodamų akcijų pareiškimo terminai.

 

Išsprendžiama anksčiau nesureguliuota situacija, kai bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti vadovą. Apie sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui galės pranešti pats atsistatydinęs bendrovės vadovas.

 

Taip pat įtvirtinta, kad valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys turės teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam tos bendrovės valdybos nariui (atitinkamai stebėtojų tarybos nariui), kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje (atitinkamai stebėtojų tarybos posėdyje), t.y. nebus būtinas notariškai patvirtintas įgaliojimas. Bendrovės įstatai galės nustatyti kitaip.

 

Tačiau priimta nuostata, kuri, priešingai, žymiai padidins administracinę naštą: turės būti sudaromas uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašas ir pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Anksčiau įsteigtos bendrovės savo akcininkų sąrašus turės pateikti kartu su dokumentais, reikalingais duomenų ar dokumentų pakeitimams įregistruoti, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 1 d.

 

Įstatyme taip pat įtvirtinta nauja galimybė bendrovės viešus pranešimus skelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Tokia viešų pranešimų skelbimo galimybė siūloma kaip alternatyva pranešimų skelbimui dienraštyje. Ši nuostata įsigalios 2010 m. spalio 1 d.

 

Tikėkimės pakeitimai sudarys palankesnes sąlygas pradėti verslą, veiksmingiau priimti bendrovės sprendimus, spręsti kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus, sumažins verslui tenkančią administracinę naštą bei skatins verslo skaidrumą.

 

 

Kategorijos: 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti