Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai turėtų pagerinti verslo aplinką

Eglė Vaiciekavičiūtė nuotrauka

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos internetiniame tinklapyje (www.ukmin.lt) yra pateiktas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriuo siekiama gerinti verslo aplinką ir skatinti jo kūrimą bei plėtojimą.

 

Įstatymo projekte siūloma mažinti uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydį nuo 10 tūkst. Lt iki 1 tūkst. Lt. Taip pat siūloma panaikinti nustatytą akcininkų skaičiaus ribą, nes, kaip teigiama Ūkio ministerijos aiškinamajame rašte dėl nustatyto maksimalaus akcininkų skaičiaus praktikoje kyla nemažai problemų, kai akcinės bendrovės yra pertvarkomos į uždarąsias akcines bendroves.

 

Šiuo metu galiojančiame Akcinių bendrovių įstatyme bendrovės valdybos sprendimų priėmimui yra keliami pakankamai griežti reikalavimai: valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau nei 2/3 valdybos narių, o sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Įstatymo projekte siūloma tokią tvarką palengvinti - valdybos posėdis būtų laikomas įvykusiu, kai jame dalyvautų ne mažiau kaip pusė valdybos narių, o sprendimas būtų laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų "už" negu "prieš".

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką neišvengiamas ir dar vienas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas: dėl ypatingų bendrovės ir jos vadovo pasitikėjimo santykių bei vadovui keliamų aukštesnių atsakomybės standartų šiuo metu be sudaromos darbo sutarties siūloma leisti sudaryti ir civilinę sutartį.

 

Derinant Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas su ES teisės aktais Įstatymo projekte numatyta nuostata, kuri suteikia galimybę bendrovei teikti finansinę paramą bendrovės akcijoms įsigyti. Tokia nuostata išplečia galimybes pritraukti naujus investuotojus. Nors tai ES teisės aktai leido padaryti anksčiau, kažkodėl to buvo atsisakyta.

 

Tačiau kai kurių pakeitimų priėmimas ne tik apsunkintų verslo plėtojimą, bet ir pažeistų asmens teises, įtvirtintas kituose teisės aktuose. Įstatymo projekte siūloma įtvirtinti reikalavimą uždarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti akcininkų sąrašą, kuris turėtų būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Kaip teigiama Ūkio ministerijos aiškinamajame rašte, tokia nuostata siekiama užtikrinti verslo skaidrumą ir bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis. Tačiau manytina, kad tokios prevencinės priemonės įtvirtinimas sąlygotų daugiau neigiamų nei teigiamų aspektų. Pirma, tai būtų per didelė tiek administracinė, tiek finansinė našta uždarosioms akcinėms bendrovėms. Antra, visų akcininkų, turinčių nors vieną akciją, duomenys būtų vieši. Tai, manytina, gali nesiderinti su teisės aktais, kurie reglamentuoja asmens duomenų teisinę apsaugą.

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

98 %

Laimėjome 98 proc. bylų teismuose

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

Priimame atsiskaitymus Bitcoin'ais, Ethereum ir kita kriptovaliuta

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

Kaip mus rasti