Ar investicinės įmonės visada užtikrina investuotojų teisių apsaugą?

Eglė Vaiciekavičiūtė nuotrauka

Pastaruoju metu į teismus vis dažniau kreipiasi finansų maklerio įmonės ir investicines paslaugas teikiančios kredito įstaigos (toliau – investicinės įmonės) dėl sutarčių nevykdymo ir skolos iš investuotojų priteisimo. Kaip paaiškėja vėliau, skolingi lieka ne investuotojai, o patys ieškovai. Taip atsitinka dėl to, kad investicinės įmonės, dar prieš pradėdamos teikti investicines paslaugas, pažeidžia jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

 

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (toliau – MiFID), Finansinių priemonių rinkų įstatymas (toliau – FPRĮ), Vertybinių popierių komisijos 2007 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 1K-22 patvirtintos Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) ir kiti teisės aktai užtikrina aukščiausio lygio investuotojų (investicinių paslaugų vartotojų) teisių apsaugą, kuri susideda iš trijų pagrindinių investicinės įmonės pareigų grupių:

 

1) Investicinė įmonė, prieš pradėdama teikti investicines paslaugas, privalo atlikti kliento tinkamumo įvertinimą ir, atsižvelgdama į kliento žinias, patirtį investavimo srityje, finansinę padėtį bei investavimu siekiamus tikslus, priskirti klientą prie profesionalių arba neprofesionalių investuotojų kategorijos. Deja, praktikoje anketų pildymas kartais būna tik formalus ir neatlieka savo pagrindinės funkcijos. Juk nuo investuotojo kategorijos priklauso ne tik individualus investicinis pasiūlymas, bet ir tolimesnė kliento teisių apsauga. Pažymėtina, kad investicinė įmonė, neatlikusi minėto įvertinimo, neturi teisės teikti klientui investicinių paslaugų ar rekomenduoti finansinių priemonių.

 

2) FPRĮ 22 str. 3 d. numatyta svarbiausia investicinės įmonės pareiga aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Kaip rodo praktika, pasitaiko, kad investicinės įmonės suteikia ne visą, neišsamią informaciją, arba pažeidžia šios pareigos tęstinumą ir investicinių paslaugų teikimo metu informaciją klientui suteikia pavėluotai.

 

3) Investicinės įmonės, kaip profesionalaus rinkos dalyvio, padėtis yra stipresnė nei investuotojo, todėl FPRĮ 22 str. 1 d. numatyta dar viena, pakankamai plati jos pareiga veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais. Tokia įstatymo norma įpareigoja investicinę įmonę laikytis aukščiausių teisės standartų, veikti nepriekaištingai gerai ir visada prioritetą teikti kliento interesams, tačiau būna atveju, kad praktikoje šios pareigos nesilaikoma tiek dėl investicinių įmonių darbuotojų kaltės, tiek blogai formuojamos investicinių įmonių veiklos politikos.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti