Bendrovių įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį išreiškiant eurais

AG Invest nuotrauka

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas. Šis įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

 

Bendrovės įstatų keitimas

 

(1) Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Juridinių asmenų registro tvarkytojui atitinkamai pakeistus įstatus bendrovė galės pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos (t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.).

 

(2) Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš. Tuo tarpu, sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

 

(3) Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikus bendrovės įstatus, kuriuose įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė yra išreikšta eurais, uždaroji akcinė bendrovė:

1) turi sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

2) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraišką eurais, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3) turi atlikti įrašų vertybinių popierių savininkų sąskaitose pakeitimus, susijusius su šių vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, kai uždaroji akcinė bendrovė savo vertybinių popierių savininkų sąskaitas tvarko pati;

4) turi atlikti įrašų akcininkų registravimo žurnale pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės išraiška eurais, kai akcijos yra materialios ar vietoj jų akcininkams išduoti akcijų sertifikatai, ir akcininko reikalavimu per 30 dienų turi pakeisti jo turimas materialias akcijas į naujas materialias akcijas ar akcijų sertifikatus į naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė išreiškiama eurais.

 

Bendrovės įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės perskaičiavimas į eurus

 

(1) Vertybinių popierių nominalios vertės išraiška keičiama vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis.

 

(2) Įstatinio kapitalo dydis, kuris yra lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių eurais euro centų tikslumu sumai, išreiškiamas eurais euro centų tikslumu.

 

(3) Dėl akcijos nominalios vertės eurais euro centų tikslumu suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu ir registruojamas apskaitoje kaip bendrovės finansinių metų, kurie apima euro įvedimo dieną, pajamos (kai pokytis neigiamas) arba sąnaudos (kai pokytis teigiamas).

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti