Byla: NMA sprendimus teismas pripažino neteisėtais

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

AG Invest advokatų kontoros advokatai apgynė kliento teises ir teisėtus interesus byloje, kurioje Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) neteisėtai ir nepagrįstai buvo paskyrusi sankcijas ir neišmokėjusi dalies skirtos paramos lėšų.
 

1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti NMA priimtus sprendimus. NMA sprendime  nurodė, kad pirkimą laimėjęs pareiškėjo tiekėjas pateiktame komerciniame pasiūlyme nurodė siūlomų prekių kainą be PVM, nors jis buvo PVM mokėtojas. O pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai. Todėl esą buvo padarytas pažeidimas. NMA taip pat nurodė, kad paramos gavėjas (pareiškėjas), atlikdamas pirkimą pagal sutartį visą pirkimo sutartyje numatytą pirkimo sumą pervedė avansu ir taip pažeidė pirkimo sutarties atsiskaitymo sąlygą, numatančią, kad po pirkimo sutarties pasirašymo pervedamas tik 20 proc. avansas. Dėl to esą buvo pagerinta tiekėjo padėtis. Dėl šių tariamų pažeidimų pareiškėjui nebuvo išmokėta dalis paramos.

 

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė. Apeliacine tvarka bylą nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT)  konstatavo, kad NMA išvados dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų padarytos itin formaliai, sureikšminant atskirų prekių pirkimo tvarkos nuostatų nesilaikymą ir nevertinant jų pasekmių pačiam pirkimo rezultatui.

 

3. LVAT padarė išvadą, kad pareiškėjas teisėtai ir pagrįstai nevertino tiekėjo pateikto pasiūlymo kaip neatitinkančio kvietimo teikti pasiūlymą sąlygų vien dėl to, kad pirkimo kaina yra nurodyta be PVM. Pirkimą vykdant apklausos būdu, tiek kvietime pateikti pasiūlymus, tiek ir pačiame pasiūlyme privalo būti nurodytos tik pagrindinės pirkimo sąlygos, t. y. tokios, kad taikant mažiausios kainos vertinimo kriterijų, būtų galima nustatyti apklausos laimėtoją. Nagrinėtu atveju tiekėjo pasiūlymo sąlygos gali būti vertinamos kaip iš esmės atitinkančios kvietimo pateikti pasiūlymą pagrindines sąlygas (įvertinus tai, kad tiekėjas ir pareiškėjas (pirkėjas) buvo PVM mokėtojai (šie duomenys yra vieši), turėjo būti vertinamos tiekėjų kainos be PVM, kurio dydis yra nustatytas teisės aktais). Priešingas vertinimas, t. y. kad tiekėjo pasiūlymas neatitiko kvietimo pateikti pasiūlymą sąlygų, nebūtų suderinamas su racionalaus lėšų panaudojimo principu, o sprendimas vien dėl šio neatitikimo skirti net ir minimalią sankciją, būtų itin formalus, iš esmės nesuderinamas su teisingumo ir protingumo kriterijais.

 

4. Taip pat, kaip LVAT nustatė, nėra galima teigti, kad buvo pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai. Nors pareiškėjas lėšas už perkamas prekes sumokėjo dar iki prekių pateikimo, įvertinus, kad kvietimuose pateikti pasiūlymą sąlygos, detalizuojančios atsiskaitymo už perkamas prekes tvarką, nebuvo nurodytos, galima manyti, kad ši aplinkybė (konkrečios atsiskaitymo už perkamas prekes tvarkos nebuvimas) neturėjo įtakos potencialių tiekėjų apsisprendimui dėl siūlomos prekių kainos ar dalyvavimo konkurse. Todėl, priešingai nei konstatuota NMA sprendime, minėta aplinkybė – lėšų sumokėjimas avansu – savaime nėra pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimą. LVAT taip pat laikė pagrįstais pareiškėjo argumentus, kad atsižvelgiant į lėšų sumokėjimo ir prekių pateikimo terminus, nėra galima manyti, kad pareiškėjas finansavo prekių, kurios jam buvo pateiktos vykdant sutartį, įsigijimus.

 

5. LVAT, atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, NMA neteisėtus sprendimus panaikino. Pareiškėjui buvo išmokėta jam priklausiusi trūkstama paramos lėšų dalis bei priteistos bylinėjimosi išlaidos iš NMA.

 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti