Byla - pradinio įnašo grąžinimas privatizavime

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

AG Invest advokatų profesinės bendrijos advokatai atstovavo Klientui sėkmingai pasibaigusioje su privatizavimo santykiais susijusioje byloje.

 

1. Klientas reiškė ieškinį atsakovui dėl privatizavimo viešo konkurso pradinio įnašo ir registracijos mokesčio priteisimo. Klientas, sumokėjęs pradinį įnašą ir registracijos mokestį, pateikė paraišką dalyvauti viešame aukcione dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančios įmonės akcijų paketo privatizavimo. Klientas buvo pripažintas viešo aukciono laimėtoju, buvo pasirašytas privatizavimo objekto viešo aukciono protokolas ir suderintas sutarties projektas. Prieš sutarties pasirašymą buvo atliktas privatizuojamos įmonės būklės patikrinimas ir nustatyta, kad parduodamos įmonės finansinė būklė neatitinka nurodytos privatizavimo prospekto dokumentuose, t. y. įmonės nuosavas kapitalas iš tikrųjų buvo apie 30 proc. mažesnis, nei paskelbta privatizavimo prospekte. Taip pat buvo nustatyti ir kiti privatizavimo prospekte nurodytų finansinių rodiklių neatitikimai.

Po įmonės būklės patikrinimo Klientas pareiškė atsakovui pretenziją, prašydamas sumažinti privatizuojamos įmonės akcijų paketo kainą. Atsakovas į pretenziją neatsakė, sprendimo, kad privatizavimo objektas laikomas neparduotu, nepriėmė, kitu būdu Kliento neinformavo, sumokėtų sumų negrąžino. Klientas pateikė ieškinį dėl sumokėto pradinio įnašo ir registracijos mokesčio priteisimo, nes laikyta, kad privatizuojamos įmonės akcijų paketo pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės.

 

2. I instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai. Teismo sprendime konstatuota, kad aplinkybė, jog tikroji parduodamų akcijų paketo bendrovės finansinė padėtis buvo prastesnė, negu skelbta, lemia išvadą, jog daiktas buvo parduodamas su paslėptais trūkumais. Teismo vertinimu, šalinant nusipirkto turto privatizavimo būdu trūkumus (neatitiktį privatizavimo programoje ir informacijoje nurodytiems duomenims) taikomos bendrosios CK normos, todėl pirkėjas įgyja teisę CK 6.334 str. 1 d. 4 p. pagrindu reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties.

 

3. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą.

 

4. Apeliacinės instancijos teismas panaikino I instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmetė.

 

5. Klientas pateikė kasacinį skundą.

 

6. Kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Kasacinis teismas nutartyje pateikė reikšmingus privatizavimo teisinių santykių išaiškinimus:

 

6.1. Specialiųjų įstatymo normų (Privatizavimo įstatymo ir Viešo aukciono nuostatų) nustatytas reglamentavimas dėl privatizavimo objekto informacijos pateikimo potencialiems pirkėjams koreliuoja su CK 6.420 str. 1 d., kad esmines pardavimo sąlygas pardavėjas turi nurodyti jau skelbdamas aukcioną, t. y. aukciono sąlygose. Nepaskelbtos sąlygos negali būti panaudotos prieš aukciono dalyvius. Pagal įstatyme nustatytą reglamentavimą paskelbtos aukciono sąlygos saisto oferentą ir kiekvienas aukciono dalyvis gali pagrįstai tikėtis, kad pateiktas pasiūlymas yra galiojantis ir teisingas. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.420 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė skirta aukciono dalyvių interesams nuo aukciono rengėjų „siurprizinių“ sutarties sąlygų apsaugoti.

 

6.2. Klaidingos informacijos apie bendrovę, kurios akcijos yra parduodamos viešo aukciono būdu, paskelbimą ir viešo aukciono tolesnį vykdymą, žinant, kad ta informacija neatitinka tikrovės, kasacinis teismas vertino kaip nesąžiningus atsakovo veiksmus pirkėjo atžvilgiu. Kasacinis teismas išaiškino, kad privatizavimo santykių specifika, jog valstybės turtas būtų parduotas kuo palankiausiomis sąlygomis, nulemia tai, kad, privatizuojant valstybės turtą, turi būti vadovaujamasi ne tik privatizavimą reglamentuojančiais specialiaisiais aktais – Privatizavimo įstatymu, Viešo aukciono nuostatais, bet iš privatizavimo santykių atsiradusiems padariniams turi būti taikomos ir CK nuostatos: CK 1.5 str. 1 d. nuostata, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, CK 2.36 str. 1 d. nuostata, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių teisinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai, taip pat CK 6.158 str. nuostata, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai.

 

6.3. Nei Privatizavimo įstatymas, nei Viešo aukciono nuostatai nereglamentuoja situacijos, kada privatizavimą vykdantis subjektas neatskleidžia ketinantiems dalyvauti viešame aukcione potencialiems pirkėjams teisingos informacijos, turinčios esminę reikšmę sutarčiai sudaryti; tokie veiksmai pagal privatizavimą reglamentuojančias teisės normas yra neleistini, todėl traktuotini kaip teisės aktų nuostatų pažeidimas (Privatizavimo įstatymo 8 str. 1 d.).

 

6.4. Nors šios bylos atveju akcijų pirkimo–pardavimo sutartis šalių dar nebuvo pasirašyta, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CK 6.305 str. 2 d. nuostatas, į tai, kad viešas aukcionas jau buvo įvykęs, kasatorius buvo paskelbtas jo laimėtoju, laiko pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą susiklosčiusiems šalių teisiniams santykiams taikyti CK 6.334 str. 1 d. 4 p., pagal kurį jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti