Byla: teisme apgintos UAB akcininkų teisės

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

AG Invest advokatų profesinės bendrijos advokatai atstovavo atsakovams sėkmingai pasibaigusioje byloje dėl akcijų perleidimo sandorių bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų ginčijimo.

 

1. Ieškovas ginčijo eilę uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimo sandorių, kuriais kiti akcininkai perleido savo akcijas neva nepasiūlydami ieškovui pasinaudoti akcininko pirmumo teise įsigyti perleidžiamų bendrovės akcijų. Ieškovas taip pat ginčijo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, kuriais buvo pakeisti bendrovės įstatai (įskaitant akcijų pardavimo tvarką, panaikinant akcininkų pirmumo teisę įsigyti perleidžiamų bendrovės akcijų).

 

2. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų ginčijimo. Atsakovų prašymu teismas pritaikė ieškinio senaties terminą, kadangi ieškinys buvo pareikštas praleidus numatytą 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą bendrovės organų sprendimą.

 

3. Nepaisant senaties termino taikymo, teismas pasisakė ir dėl ginčo esmės akcijų įgijimo pirmumo klausimu. Byloje kilo ginčas dėl to, ar bendrovės įstatais gali būti panaikinta įstatyme numatyta akcininkų pirmumo teisė įsigyti perleidžiamas bendrovės akcijas. Ieškovas savo reikalavimą pripažinti ginčijamus sprendimus negaliojančiais argumentavo tuo, kad įstatų nuostatos, panaikinančios akcininkų pirmumo teisę įsigyti perleidžiamų akcijų, prieštaravo Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 47 str. 2 d. Ieškovas įrodinėjo, kad ši įstatymo norma yra imperatyvi. Kadangi akcininkų pirmumo teisės reglamentavimas per laiką keitėsi, nagrinėdamas bylą teismas analizavo ir rėmėsi aktualiomis teisės normomis, galiojusiomis ginčijamų sprendimų priėmimo metu. Teismas argumentavo, kad 2009-12-15 ABĮ 47 str. pakeitimais, įsigaliojusiais 2010-03-01, buvo pakeista ABĮ 47 str. 2 d. joje išbraukiant žodžius „jeigu įstatuose nenustatyta kitaip“, šią dalį išdėstant taip: „Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas uždarosios akcinės bendrovės akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo uždarojoje akcinėje bendrovėje dieną buvę jos akcininkai“. Be to, ABĮ 47 str. buvo papildytas nauja 9 dalimi: „Uždarosios akcinės bendrovės įstatuose gali būti nustatyta kitokia, nei šio straipsnio 1–8 dalyse nustatyta, akcijų pardavimo tvarka.“ Atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo pasikeitimus, teismas padarė išvadą, kad įstatymų leidėjas suteikė akcininkams teisę uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nustatyti kitokią, nei ABĮ 47 straipsnio 1–8 dalyse nustatytą, akcijų pardavimo tvarką, kuria bendrovės akcininkai ir pasinaudojo. Taigi įsigaliojus pakeitimams, ABĮ 47 straipsnio 2 dalis nėra imperatyvi.

 

4. Kiti ieškovo reikalavimai pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais taip pat buvo atmesti, nustačius, kad iki naujos įstatų redakcijos įsigaliojimo akcijų perleidimas buvo vykdomas laikantis ABĮ 47 str. reikalavimų ir ieškovui buvo pasiūlyta pasinaudoti pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijas.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti