Civilinio kodekso pakeitimai supaprastino juridinių asmenų registravimo ir duomenų keitimo tvarką

Lina Riepšaitė nuotrauka

Nuo 2010 m. sausio 1 d. priimti Civilinio Kodekso pakeitimai, kurie supaprastino juridinių asmenų registravimo ir likvidavimo procedūras, palengvino steigimo dokumentų ir registro duomenų keitimo tvarką.

 

Naujomis įstatymo nuostatomis atsisakoma popierinių juridinio asmens pažymėjimų. Vietoj jo išduodamas juridinių asmenų registro išrašas, o pasikeitus duomenims, aktualus išrašas. Popierinio juridinio asmens pažymėjimo duomenų dažnai neužtekdavo, todėl vis vien tekdavo užsakinėti juridinių asmenų registro išrašus.

 

Pagreitinama juridinių asmenų steigimo tvarka, numatant pareigą juridinį asmenį įregistruoti per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui. Anksčiau galiojusios Civilinio Kodekso nuostatos numatė 30 dienų terminą, o juridinių asmenų registro nuostatai – 5 darbo dienų terminą. Taigi praktiškai registravimo terminas sutrumpinamas nuo 5 iki 3 darbo dienų.

 

Taip pat atsisakoma reikalavimo pateikti asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, parašų pavyzdžių, t.y. JAR-PP formos. Iš tikro, reikalavimas, kad juridinių asmenų registre būtų parašų pavyzdžiai, visiškai nepasiteisino ir jie nėra reikalingi, tik apsunkindavo vadovų keitimo procedūras.

 

Svarbūs pakeitimai, susiję su juridinio asmens buveinės keitimu ir įregistravimu. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, juridinis asmuo, pakeitęs buveinę, privalėjo atitinkamai pakeisti steigimo dokumentus, juos patvirtinti notariškai bei įregistruoti registre. Sudėtinga tvarka reikalavo laiko ir finansinių sąnaudų, dėl ko didelės dalies juridinių asmenų faktinė buveinė ir buveinė, nurodyta steigimo dokumentuose bei juridinių asmenų registre, nesutapdavo. Naujais Civilinio Kodekso pakeitimais įtvirtinta paprastesnė buveinės keitimo tvarka. Sprendimas dėl juridinio asmens buveinės pakeitimo priimamas juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka. Juridinio asmens buveinė laikoma tik juridinių asmenų registro duomeniu, tad pakanka pakeisti šio registro duomenis ir nereikia keisti steigimo dokumentų. Pakeitimų nuostatos numato, kad nurodyta tvarka taikoma, jeigu kitaip nenumatyta atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Kol kas galiojančiuose atskirų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose dar yra numatyta, kad juridinio asmens buveinė privalo būti nurodyta steigimo dokumentuose. Tikimės, atitinkami pakeitimai bus netrukus priimti.

 

Civilinio kodekso pakeitimai taip pat palengvino juridinių asmenų likvidavimo procedūras. Juridinių asmenų registro prašymai dėl juridinio asmens likvidavimo bus nagrinėjami supaprastinto proceso tvarka. Tai turėtų sumažinti nevykdančių veiklos juridinių asmenų skaičių.

 

Tikėkimės, kad priimti pakeitimai pagerins verslo sąlygas ir plėtrą bei leis atsikratyti nereikalingos biurokratinės naštos.

 

Kategorijos: 

Komentarai

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su buveine jau įsigaliojo. Nebėra reikalavimo buveinę nurodyti įstatuose. Steigiant bendrovę buveinę būtina nurodyti steigimo sutartyje (akte), o buveinės keitimo klausimas priskirtas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai. Pakeitimai taip pat padaryti ir Individualių įmonių, Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose.

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

98 %

Laimėjome 98 proc. bylų teismuose

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

Kaip mus rasti