Civilinis procesas

Byla: žala, atsiradusi turto pardavimo iš varžytynių metu

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Padėjome apginti kliento teises byloje, kurioje žemesnės instancijos teismai nepagrįstai buvo priteisę žalą, atsiradusią turto pardavimo iš varžytynių proceso metu. Plačiau skaitykite www.teismai.lt

Teismai priteisia vadovų padarytą žalą

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

Viešojoje erdvėje dažnai girdime, kad koks nors valstybės ar savivaldybės įmonės arba valstybei ar savivaldybei priklausančios viešosios įstaigos, uždarosios akcinės ar akcinės bendrovės vadovas (direktorius) padarė šiai įmonei žalos, švaistė įmonės pinigus, pirko ar nuomojosi nereikalingus brangius automobilius, sudarė sandorius su savo vaikų įmonėmis, kūrė fiktyvias darbo vietas, skyrė nepagrįstas premijas ir t. t.

 

Kaip pažaboti daugiabučių namų bendrijų pirmininkų savivalę?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Daugiabučių namų savininkų bendrijos turėtų palengvinti butų savininkų teisių ir interesų įgyvendinimą. Deja, praktikoje bendrijos ne visada veikia taip, kaip turėtų. Problemos dažniausiai kyla dėl bendrijų pirmininkų savavališko veikimo ar pareigų nevykdymo, butų savininkų teisių ir interesų pažeidimo. Kaip buto savininkui apginti savo teises, jei susikalbėti ir susitarti neįmanoma?

 

Ginčus dėl finansinių paslaugų galima išspręsti ne tik teisme

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Dauguma vartotojų jau žino, kad nusipirkus nekokybišką prekę ar gavus netinkamą paslaugą savo teises gali ginti vartojimo ginčus nagrinėjančiose institucijose. O kur kreiptis žmogui, manančiam, kad jo teisės pažeidžiamos vykdant būsto ar vartojimo kredito sutartį, automobilio ar gyvybės draudimo sutartį arba gaunant kitokias finansines paslaugas? Ar teismas tokiu atveju vienintelė išeitis?

Gavote sąskaitą už viršnorminę šilumą gyvatukui? Gali būti, kad galite atgauti pinigus

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Neseniai UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ Vilniaus ir kitų miestų daugiabučių namų gyventojams išsiuntinėjo sąskaitas už šilumą, suvartotą nuo 2010 m. gegužės iki 2015 m. birželio mėnesio ir viršijančią Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos energijos normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui, kitaip tariant, gyvatukui. UAB „Vilniaus energija“ pranešime gyventojams teigia, kad sprendimas šiuos šilumos kiekius priskirti apmokėti vartotojams buvo priimtas po to, kai vienoje iš UAB „Vilniaus energija“ inicijuotų bylų (civilinės bylos Nr. 2A-2764-450/2014 Vilniaus apygardos teisme) buvo priimtas teismo išaiškinimas, jog šiuos viršnorminius šilumos kiekius turi apmokėti namo bendraturčiai (butų savininkai). Kadangi vartotojams kyla daug klausimų dėl tokių šilumos tiekėjo reikalavimų pagrįstumo, verta išsamiau paanalizuoti teismo pateiktus išaiškinimus minėtoje byloje ir vartotojų teises gauti nuostolių atlyginimą.

Kaip gintis kredito gavėjui, kai bankas vienašališkai nustatė kredito palūkanų normą?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Paprastai palūkanų už naudojimąsi paskola dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Tačiau kartais, pasibaigus nustatytų palūkanų taikymo terminui ir derantis dėl naujų palūkanų, sutarties šalims nepavyksta pasiekti abiems pusėms priimtino susitarimo. Tokiu atveju bankai paprastai vienašališkai nustato palūkanų normą, kurią kredito gavėjas yra priverstas mokėti. Ar toks bankų elgesys yra teisėtas ir ką tokioje situacijoje gali padaryti kredito gavėjai?

Remontas daugiabučiame name: ar visada sąskaitos gyventojams pagrįstos?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Neretai daugiabučio namo buto savininkams kyla abejonių, ar pagrįstai namo bendrosios nuosavybės administratorius ar bendrija reikalauja apmokėti išlaidas, patirtas remontuojant tam tikras namo dalis. Kiekvienas daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas kartu yra ir namo bendrojo naudojimo objektų bendraturtis. Įstatymas įpareigoja bendrosios nuosavybės bendraturčius prisidėti prie bendro turto išlaikymo ir išsaugojimo išlaidų. Tačiau ne visais atvejais name atlikto remonto išlaidos yra susijusios su bendro turto išlaikymu ir išsaugojimu. Dėl to svarbu tinkamai atskirti, kada buto savininkui kyla pareiga apmokėti bendro turto remonto išlaidas, o kada tokia pareiga nekyla.

Bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

Lina Riepšaitė nuotrauka

Vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų yra asmens teisė kreiptis į teismą, kad šis apgintų jo pažeistas teises. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad „asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“. Civilinio kodekso 1.138 straipsnyje nurodyta, kad „civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas <..>“. Tačiau ši asmens teisė, kaip ir visos kitos asmens teisės, turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad be teisėto pagrindo nebūtų pažeistos ar apribotos kitų asmenų teisės.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti