Gavote sąskaitą už viršnorminę šilumą gyvatukui? Gali būti, kad galite atgauti pinigus

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Neseniai UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ Vilniaus ir kitų miestų daugiabučių namų gyventojams išsiuntinėjo sąskaitas už šilumą, suvartotą nuo 2010 m. gegužės iki 2015 m. birželio mėnesio ir viršijančią Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos energijos normatyvus karšto vandens temperatūros palaikymui, kitaip tariant, gyvatukui. UAB „Vilniaus energija“ pranešime gyventojams teigia, kad sprendimas šiuos šilumos kiekius priskirti apmokėti vartotojams buvo priimtas po to, kai vienoje iš UAB „Vilniaus energija“ inicijuotų bylų (civilinės bylos Nr. 2A-2764-450/2014 Vilniaus apygardos teisme) buvo priimtas teismo išaiškinimas, jog šiuos viršnorminius šilumos kiekius turi apmokėti namo bendraturčiai (butų savininkai). Kadangi vartotojams kyla daug klausimų dėl tokių šilumos tiekėjo reikalavimų pagrįstumo, verta išsamiau paanalizuoti teismo pateiktus išaiškinimus minėtoje byloje ir vartotojų teises gauti nuostolių atlyginimą.

 

Civilinėje byloje, kurioje pateiktais išaiškinimais remiasi UAB „Vilniaus energija“, buvo nagrinėjamas klausimas dėl UAB „Vilniaus energija“ reikalavimo priteisti viršnorminius šilumos kiekius cirkuliacijai palaikyti iš daugiabučio namo bendrijos. Kadangi daugiabučiame name esantys šilumos tiekimo tinklai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų savininkams, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad šilumos energijos tiekimo nuostolius, patirtus šilumos tiekėjui teikiant energiją vartotojams (butų savininkams) priklausančiais tiekimo tinklais, privalo padengti tų tinklų savininkai (butų savininkai). Atsižvelgę į daugiabučio namo savininkų bendrijos, kaip bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formos, statusą, teismai sprendė, kad bendrija neprivalo atsiskaityti su šilumos tiekėju už patiektą energiją, nes bendrija santykiuose su šilumos tiekėju veikia tik kaip tarpininkas. Šilumos tiekėjas savo reikalavimą dėl patiektos šilumos viršnorminių kiekių privalo reikšti tiesiogiai butų savininkams. Byloje taip pat nebuvo įrodyta bendrijos, kaip šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojos, vykdytos priežiūros trūkumų.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad bylą nagrinėję teismai pateikė išaiškinimą būtent toje konkrečioje situacijoje ir tokia teismų praktika nepaneigia butų savininkų teisės reikalauti šilumos tiekėjui sumokėtų viršnorminių šilumos kiekių kainos (nuostolių) atlyginimo iš atsakingų asmenų. Nors šilumos ir karšto vandens sistema name bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo butų savininkams, šią sistemą prižiūri ne patys savininkai, o jų pasirinktas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo savininkai šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūrą gali būti pavedę daugiabučio namo bendrijai, bendrosios nuosavybės administratoriui ar kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, turinčiam teisę teikti tokias paslaugas. Su prižiūrėtoju paprastai sudaroma sutartis, kurioje nustatoma prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų mastas. Tuo atveju, jeigu būtų įrodyta, kad prižiūrėtojas pažeidė sutartyje ir teisės aktuose nustatytas pareigas, netinkamai atliko šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, dėl ko vartotojai patyrė nuostolių, šiuos nuostolius būtų galima prisiteisti iš prižiūrėtojo.

 

Reikalavimą prižiūrėtojui pareiškę butų savininkai privalėtų įrodyti, kad nuostoliai (viršnorminių šilumos kiekių kaina) atsirado dėl tam tikrų prižiūrėtojo pareigų pažeidimo ar neveikimo, ir kad už šiuos pažeidimus yra kaltas būtent prižiūrėtojas. Pavyzdžiui, prižiūrėtojas nebūtų atsakingas, jeigu būtų nustatyta, kad prižiūrėtojas informavo savininkus apie tam tikrus šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos trūkumus, reikalingą sistemos atnaujinimą ar remontą, bet savininkai patys atsisakė remonto darbų nenorėdami apmokėti remonto išlaidų.

 

Taigi vartotojai privalo apmokėti šilumos tiekėjo pateiktas sąskaitas už visą šilumos energiją, įskaitant ir už normas viršijančius kiekius. Tačiau tam tikrais atvejais vartotojai sumokėtus pinigus už viršnorminius šilumos kiekius gali susigrąžinti pareikšdami reikalavimą už tokių nuostolių atsiradimą atsakingiems asmenims. Įrodinėjimas tokiose bylose gali būti sudėtingas, tačiau pažeistų teisių gynimą palengvina galimybė reikšti vieną bendrą grupės ieškinį nuo visų ar dalies (ne mažiau kaip dvidešimt) daugiabučio namo butų savininkų, atstovaujamų advokato.

 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti