Kas laukia nedeklaravus nuo 2004 metų grynais gautų paskolų ir dovanų?

Lina Urbanavičienė nuotrauka

Primename, kad artėja birželio 30 d., iki kurios dar galima pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie nuo 2004 metų grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas.

 

Numatytos formos deklaraciją (PRC911) turėtų užpildyti ir pateikti gyventojai, kurie nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigijo arba planuoja įsigyti turto, kurio vertė viršija 15 000 Eur (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), panaudodami nuo 2004 metų grynais pinigais gautas paskolas ar dovanas. Pranešti reikia tik apie tokius paskolų ir dovanų gavimo sandorius, kurie nebuvo patvirtinti notaro ir apie juos nebuvo ar neturėjo būti pranešta pateikiant kitas mokesčių deklaracijas.

 

Jeigu tiksliai prisimenate daugiau negu prieš dešimt metų gautas pinigines dovanas ar paskolas, rekomenduojame nepavėluoti ir pateikti minėtą deklaraciją, kad vėliau nekiltų problemų įrodinėjant mokesčių administratoriui, už kokius pinigus įsigijote automobilį, butą ar brangesnį baldą. Tačiau ką daryti tiems, kurių atmintis taip toli į praeitį nesiekia, o dokumentai neišsaugoti, išblukę, suplyšę ar niekada ir nebuvo pasirašyti? Jeigu negalite tiksliai nurodyti kada, iš ko ir kokią sumą pasiskolinote ar gavote dovanų, deklaracijos pateikti negalėsite. Melagingų duomenų įrašyti nepatartina, nes mokesčių administratorius gali patikrinti, ar tas asmuo, iš kurio nurodėte gavęs pinigus, realiai galėjo turėti tokią pinigų sumą. Taigi, jeigu negalite tinkamai deklaruoti nuo 2004 metų gautų paskolų ir/ar dovanų, lieka tikėtis, kad Valstybinė mokesčių inspekcija jūsų turto įsigijimo šaltinių netikrins. O jeigu visgi tikrintų – taip pat dar ne viskas prarasta. Manydami, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai jūsų atžvilgiu yra nepagrįsti, turite teisę tokius sprendimus ginčyti.

 

Iš tiesų, nustatyto reikalavimo pateikti duomenis apie daugiau nei prieš dešimt metų gautas paskolas ir dovanas pagrįstumas kelia abejonių ne tik sveiko proto, bet ir teisiniu aspektu. Pažymėtina, kad Mokesčių administravimo įstatymo nuostata, įpareigojanti gyventojus pranešti mokesčių administratoriui apie nustatytus kriterijus atitinkančių sandorių sudarymą, įsigaliojo tik nuo 2013 m. sausio 1 d. (Mokesčių administravimo įstatymo 42 (1) str.). Nors įstatyme numatyta, kad informacija apie sandorius turi būti pateikiama vieną kartą per kalendorinius metus centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais, abejotina, ar Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka, kuria gyventojai įpareigoti pranešti apie sudarytus sandorius net nuo 2004 metų, neperžengė Valstybinei mokesčių inspekcijai suteiktų įgaliojimų ribų. Vienas iš esminių teisinės valstybės principų yra tai, kad įstatymas negalioja atgal (Konstitucijos 7 str. 2 d.). Pagal šį principą įstatymo ar kito teisės akto galia yra nukreipta į ateitį, įstatymai yra taikomi tiems faktams ir pasekmėms, kurios atsiranda po šių įstatymų įsigaliojimo. Reikalavimas pranešti apie paskolų ir dovanų sandorius, kurių pagal tuo metu galiojusius teisės aktus nebuvo privaloma deklaruoti, manome, galimai neatitinka įstatymo negaliojimo atgal bei teisinio tikrumo principų.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo, kad iki 2016 m. birželio 30 d. nepateikus duomenų apie nuo 2004 metų grynais pinigais gautas paskolas ir/ar dovanas, kurios buvo ar bus panaudotos turtui nuo 2011 m. įsigyti, vėliau vertinant turto įsigijimo šaltinius į gyventojo pateikiamus dokumentus apie tokius sandorius nebus atsižvelgiama. Nepagrindus turto įsigijimo pajamų šaltinių, turto įsigijimo pajamos galėtų būti apmokestintos. Tačiau atsižvelgiant į minėtus argumentus, tikėtina, kad teismas galėtų pripažinti tokį teisinį reguliavimą negaliojančiu ir leisti turto įsigijimo šaltinius pagrįsti visais gyventojo turimais įrodymais.

 

Kategorijos: 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti