Kredito unijos: įstatymo pakeitimais siekiama stiprinti kredito unijų patikimumą ir stabilumą

Lina Riepšaitė nuotrauka

Praeitais metais nemokiomis pripažintos net kelios kredito unijos („Švyturio taupomoji kasa“, „Nacionalinė kredito unija“, „Laikinosios sostinės kreditas“), o šių metų pradžioje bankroto byla iškelta ir kredito unijai „Vilniaus Taupomoji kasa“. Siekiant užtikrinti kredito unijų veiklos stabilumą 2014 metų liepą buvo priimtos Kredito unijų įstatymo pataisos ir papildymai. Įstatymo naujovėmis bandoma spręsti pagrindines kredito unijų problemas: sustiprinti kredito unijų kapitalą, įtvirtinti reikalavimus rizikos prisiėmimo apribojimams, sustiprinti kredito unijų valdymą, sudaryti galimybę kredito unijoms teikti daugiau finansinių paslaugų didesniam asmenų skaičiui ir kt.

Vienas iš esminių pokyčių yra minimalaus kredito unijos kapitalo didinimas. Iki minėtų įstatymo pataisų kredito unijos turėjo turėti ne mažiau kaip 15 tūkst. litų kapitalo. Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu kredito unijos sparčiai plėtė savo veiklą, augo jų narių skaičius, jiems teikiamų finansinių paslaugų spektras, kredito unijų veikla tapo vis artimesnė bankų veiklai, nustatyti reikalavimai minimaliam kredito unijų kapitalui nebeužtikrino galimybės amortizuoti galimus nuostolius. Įstatymo pataisomis minimalus kredito unijų kapitalas padidintas iki 500 tūkst. litų. Iki įstatymo įsigaliojimo veikusioms kredito unijoms numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį jos turi pasiekti numatytą minimalaus kapitalo dydį: iki 2016 metų – 300 tūkst. litų, o iki 2018 metų – 500 tūkst. litų. Jeigu kredito unija ketina teikti licencinę finansinę paslaugą elektroninių pinigų leidimą, kredito unijos kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 350 tūkst. eurų. Taip pat kapitalo stiprinimui teigiamą įtaką turės nauja nuostata, kad nepaskirstyti nuostoliai, viršijantys 1/2 kredito unijos pajinio kapitalo, privalo būti padengti.

Kredito unijų kapitalas formuojamas iš pajinių įnašų. Siekiant išvengti pajinio kapitalo nestabilumo, kai kredito unijos nariai iš esmės padidina arba atsiima savo pajinį įnašą, pajinis įnašas suskirstytas į pagrindinį ir papildomą. Įstatymu aiškiai sureglamentuotos atskirų pajų suteikiamos teisės ir pajinių įnašų grąžinimo apribojimai atsiskaitant su buvusiais nariais. Numatyta, kad papildomi pajai dar gali būti skirstomi į paprastuosius ir privilegijuotuosius, suteikiančius papildomų turtinių teisių.

Taip pat svarbūs Kredito unijų įstatymo pakeitimai, susiję su kredito unijos nariais. Minimalus kredito unijos narių skaičius nuo 50 narių padidintas iki 150 narių (neįskaitant asocijuotų narių). Manoma, kad didesnis narių skaičius sudarys galimybę pritraukti daugiau kapitalo. Kredito unijos nariams leista burtis į kredito unijas ne vien pagal teritorinį narystės kriterijų, bet ir pagal darbą vienoje darbovietėje, profesinį bendrumą. Taip pat išplėstas asmenų, galinčių tapti asocijuotais nariais (juridinių asmenų) sąrašas, papildant profesinių sąjungų susivienijimais, advokatų profesinėmis bendrijomis, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijomis, šeimynomis, taip pat kredito unijų narių ūkinėmis bendrijomis. Be to, asocijuotais kredito unijos nariais po įstatymo pakeitimų gali tapti ne tik mažos ir labai mažos įmonės, bet ir vidutinės įmonės.

Reikšmingas pakeitimas kredito unijų veikloje bus ir tai, kad kai kurias paslaugas leista teikti ne tik nariams, bet ir visiems asmenims. Tai turėtų padidinti ne tik kredito unijų pelną, bet ir finansinių paslaugų prieinamumą šalies regionuose, kuriuose neliko banko skyrių.

Siekiant riboti kredito unijų rizikos prisiėmimą, numatyta, kad stambios kredito unijos (turinčios turto daugiau kaip už 50 mln. litų), privalo turėti bent vieną rizikų vertinimo specialistą, kuris teiktų išvadas valdybai dėl rizikingų sandorių. Taip pat numatyti nauji ribojimai, susiję su investavimu į nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, detalizuotos skolinimo užtikrinimo priemonės.

Be šių aptartų svarbiausių pakeitimų, pakeista ir daug kitų Kredito unijų įstatymo ir su juo susijusių įstatymų nuostatų. Sisteminiai ir esminiai kredito unijų teisinio reglamentavimo pokyčiai turėtų padėti užtikrinti saugią ir patikimą kredito unijų veiklą.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti