LVAT: sankcijos rūšies, dydžio parinkimo ir jos proporcingumo aspektai turi būti pagrįsti būtent NMA sprendime, kuriuo tokios sankcijos taikomos

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sprendimą dėl sankcijų taikymo ir įpareigoti NMA išmokėti pareiškėjai visą likusią paramą.

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos skundą tenkino iš dalies: panaikino NMA sprendimą ir įpareigojo NMA iš naujo įvertinti pareiškėjos mokėjimo prašymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2019-09-12 nutartyje konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

 

Pareiškėja pateikė paraišką, kurioje kaip tinkamas finansuoti išlaidas nurodė puspriekabės silosui ir puspriekabės mėšlui įsigijimus. Prie paraiškos pareiškėja pridėjo tipinį verslo planą, prekių tiekėjų tris komercinius pasiūlymus, pagrindžiančius tinkamų finansuoti išlaidų vertę.

 

NMA nuomone, pareiškėjos nurodytų puspriekabių įsigijimo išlaidos viršijo vidutinę rinkos kainą, todėl pareiškėjai taikė sankciją už padidintą puspriekabių rinkos kainą ir sumažino paramą. Taip pat taikė sankciją už nepasiektą gyvulių kiekį, t. y. 1 proc. nuo skirtos paramos sumos.

 

Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad NMA sprendimas negali būti pripažintas tinkamai motyvuotu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio prasme. Iš NMA sprendimo nėra aišku, kaip nustatyta, jog pareiškėja puspriekabes įsigijo aukštesnėmis nei vidutinės rinkos kainomis. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs NMA sprendimo turinį, teisingai sprendė, jog NMA turėjo komercinius pasiūlymus apie kito gamintojo techniką, kuri, kaip teigia pareiškėja, savo techniniais parametrais lygiavertė pareiškėjos įsigytoms puspriekabėms, tačiau šios informacijos NMA, konstatuodama pareiškėjos padarytą pažeidimą, savo sprendime niekaip nevertino ir neanalizavo, o iš kitos bendrovės gautos informacijos nelygino nei su puspriekabių pirkimo dokumentuose nurodyta informacija, nei su pareiškėjos tiekėjos pateiktais paaiškinimais. Be to, pareiškėjos įsigytos žemės ūkio technikos kainą NMA vertino atsižvelgdama tik į vieno tiekėjo pateiktą informaciją.

 

Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kodėl ji nepasiekė prognozuoto auginamų gyvūnų skaičiaus, NMA sprendime taip pat nevertintinos, nors pagal Pažeidimų administravimo taisykles sprendimas dėl sankcijų siūlomas ir priimamas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui. Todėl LVAT sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo teiginiu, kad dėl esminių motyvų trūkumų taip pat negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta NMA sprendimo dalis, kuria NMA nusprendė pareiškėjai taikyti sankciją dėl įsipareigoto auginamų gyvūnų skaičiaus nepasiekimo.

 

LVAT praktikoje Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo ir aiškinimo aspektu yra išaiškinta, kad taikomos priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams, jos neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Taigi sankcijos taikymas turi būti motyvuotas ir proporcingas, o patys sankcijos rūšies, dydžio parinkimo ir jos proporcingumo aspektai turi būti pagrįsti būtent sprendime, kuriuo tokios sankcijos taikomos.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti