REPO sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (II)

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Toliau analizuojant temą apie kreditų įstaigų ir FMĮ klaidas, susijusias su REPO sandoriais, ir dėl to atsirandančius investuotojų nuostolius, būtina aptarti, kokios pareigos investuotojų atžvilgiu dažniausiai yra pažeidžiamos.

 

Praktikoje viena iš dažniau pasitaikančių problemų yra kredito įstaigos ar FMĮ pareigos suteikti investuotojui reikalingą informaciją ar ją suteikti tinkamai pažeidimas. Be to, neretai kredito įstaigos ar FMĮ visą atsakomybę už savo klaidas ir dėl klaidų atsiradusius nuostolius perkelia investuotojams.

 

Taigi teisės aktai numato, kad kredito įstaiga ar FMĮ turi pareigą aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Informacijos atskleidimo pareiga be kita ko apima ir pareigą pateikti informaciją, kad visas investuotas kapitalas gali būti prarastas. Taip pat investuotojas turėtų būti įspėjimas, kad investuotojui gali tekti prisiimti finansinius įsipareigojimus ir kitas papildomas pareigas, įskaitant ir pareigą mokėti garantinę įmoką (angl. margin call). Tokią informaciją kredito įstaiga ar FMĮ privalo pateikti tiek prieš teikiant investicines paslaugas, tiek jas teikiant.

 

Vadinasi, kredito įstaigos ir FMĮ, veikdamos profesionaliai ir geriausiomis klientui sąlygomis, privalo pateikti investuotojui pranešimą tais atvejais, kai finansinių priemonių vertė krenta žemiau nustatytos ribos ir atsiranda pareiga mokėti garantinį įnašą. Toks pranešimas sudaro sąlygas investuotojui tinkamai įvertinti savo padėtį, prisiimamą riziką bei vadovaujantis laiku gauta informacija priimti atitinkamą investicinį sprendimą. Neprofesionalus investuotojas paprastai sutartimi neįsipareigoja stebėti atpirktinų finansinių priemonių kainos kitimo. To neįpareigoja ir teisės aktai. Tuo tarpu kredito įstaigos ar FMĮ, veikdamos kaip profesionalai ir įgyvendindamos pareigą kiekvieną darbo dieną apskaičiuoti garantinės įmokos dydį, turi praktines galimybes tai atlikti ir įvertinti turimos informacijos svarbą investuotojui bei tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

 

Pažymėtina, kad kredito įstaiga ar FMĮ privalo informuoti neprofesionalųjį investuotoją apie jo pareigą sumokėti garantinę įmoką per labai trumpą laiko tarpą. Informuoti privaloma ne vėliau kaip iki darbo dienos, kurią kredito įstaigai ar FMĮ parduotų finansinių priemonių vertė nebeatitiko minimalių garantijos (garantinio įnašo) koeficiento reikalavimų, pabaigos. Jei toks neatitikimas atsirado ne darbo dieną, apie tai informuoti neprofesionalųjį investuotoją privaloma ne vėliau kaip iki po jos einančios darbo dienos pabaigos.

 

Kredito įstaigos ar FMĮ, siekdamos išvengti atsakomybės, neretai nurodo, jog atpirkimo sutartyse su investuotoju yra įtvirtinta kredito įstaigos ar FMĮ teisė, o ne pareiga reikalauti papildomų garantinių įmokų. Tačiau nors atpirkimo sutartyse ir nurodomos tik tam tikros kredito įstaigos ar FMĮ teisės, tai nepanaikina jų pareigų, numatytų teisės aktuose. VPK, nagrinėdama skundus dėl kredito įstaigų ar FMĮ padarytų pažeidimų, yra konstatavusi, kad kredito įstaiga ar FMĮ atpirkimo sutartyje nustatydama sau tokią teisę, o ne pareigą, nepagrįstai susiaurina savo pareigas kliento atžvilgiu. Tokios atpirkimo sutarčių nuostatos neatleidžia nuo pareigos informuoti investuotoją apie jo pareigą sumokėti garantinę įmoką arba atstatyti perduoto užstato vertę, kad ji bet kuriuo atveju būtų ne mažesnė už sutartą sumą.

 

Kitas pranešimo dalis skaitykite čia:

Repo sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (I)

Repo sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (III)

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti