Teisės aktai

Akcininkų susirinkime akcininkų nebūtina registruoti pasirašytinai

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

Spaudoje, manytina, neteisingai nurodoma, jog visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai „registruojami akcininkų registravimo sąraše pasirašytinai“.

 

Šiuo metu galiojančios Akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 21 str. 4 d. nurodyta: visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Kaip matome, registravimo pasirašytinai nėra reikalaujama. Todėl tai nėra būtina.

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas dėl reorganizavimo

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

2008-11-11 Seime priimtas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Aptarsiu kai kuriuos pakeitimus.

 

Galioja bendra nuostata, kad reorganizuojant bendroves reorganizavimo sąlygas turi įvertinti audito įmonės. Pakeitimo įstatyme numatyta šios nuostatos nauja išimtis – jeigu visi kiekvienos bendrovės balsavimo teisę turintys akcininkai sutinka, jog reorganizavimo sąlygos nebūtų vertinamos audito įmonių.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas XP-3208

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

2008-06-25 parengtas ir Seimui pateiktas Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas XP-3208. Pakeitimai susiję su juridiniais asmenimis. Aptarsiu svarbiausius.

 

Ketinama atsisakyti juridinio asmens registravimo pažymėjimo. Vietoj jo būtų išduodamas juridinių asmenų registro išrašas. Pasikeitus šiame išraše nurodytiems duomenims ar informacijai, būtų išduodamas aktualus registro išrašas. Iš tiesų, dabartinis juridinio asmens registravimo pažymėjimas iš esmės nurodo tik pavadinimą, kodą ir įregistravimo datą, o šios informacijos dažnai nepakanka, todėl vis vien tenka užsakinėti juridinių asmenų registro išrašus. Projekte taip pat siūloma sutrumpinti juridinio asmens įregistravimo terminą nuo 5 iki 3 dienų, taip paspartėtų juridinių asmenų registravimo procesas. Šie pakeitimai įsigaliotų nuo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo.

Alternatyviosios rinkos taisyklės

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

2007-11-15 Vertybinių popierių komisija pripažino suderintomis Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje taisykles. Iš esmės taisyklių nesuderinimas su Vertybinių popierių komisija ir buvo kliūtis Alternatyviajai rinkai pradėti veikti dar vasarą. Dabar tik nuo Vilniaus vertybinių popierių biržos, kuri administruos Alternatyviąją rinką, priklauso, kada ši rinka pradės veikti.

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

2007-10-25 priimtas naujos redakcijos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Pagrindinė naujos įstatymo redakcijos naujovė ta, kad galės būti steigiami privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, alternatyvaus investavimo ir kiti specialūs kolektyvinio investavimo subjektai. Taip pat atsiras galimybė steigti uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektus.

Puslapiai

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti