Teismai priteisia vadovų padarytą žalą

Aivaras Aleksiejevas nuotrauka

Viešojoje erdvėje dažnai girdime, kad koks nors valstybės ar savivaldybės įmonės arba valstybei ar savivaldybei priklausančios viešosios įstaigos, uždarosios akcinės ar akcinės bendrovės vadovas (direktorius) padarė šiai įmonei žalos, švaistė įmonės pinigus, pirko ar nuomojosi nereikalingus brangius automobilius, sudarė sandorius su savo vaikų įmonėmis, kūrė fiktyvias darbo vietas, skyrė nepagrįstas premijas ir t. t.

 

Tačiau nelabai girdime, kad šie vadovai būtų atlyginę įmonei padarytą žalą, ar žala būtų priteista teisme tos įmonės naudai. Dažniausiai girdime, kad nauji vadovai ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija „perduoda medžiagą“ prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai. Baudžiamajame procese visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai, o aplinkybė pripažįstama įrodyta, kai tampa akivaizdu, kad ji buvo. Šie baudžiamojo proceso principai apsunkina situaciją.

 

Taip pat iš politikų ar susijusių asmenų nuolat girdime, kad „reikia įteisinti asmeninę atsakomybę“. Tiek Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, tiek Civiliniame kodekse yra atitinkamos nuostatos, kad vadovai įmonei ar bendrovei padarytą žalą privalo atlyginti visiškai. Kartu įtvirtintos nuostatos, kad vadovai privalo vengti interesų konflikto, turi būti lojalūs įmonei, turi elgtis sąžiningai ir protingai. Darbo kodekse yra atitinkama nuostata, kad darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, kai žala padaryta tyčia. Kaip minėta, baudžiamajame procese aplinkybė pripažįstama įrodyta, kai tampa akivaizdu, kad ji buvo. Tuo tarpu civiliniame procese, kad aplinkybė būtų pripažinta įrodyta, užtenka padaryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad ši aplinkybė buvo. Todėl neretos situacijos, kai asmuo, kad ir nepatraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, tačiau iš jo priteisiama žala civiline tvarka.

 

Minėtos nuostatos ne tik kad yra įtvirtintos įstatymuose, jomis vadovaujasi teismai ir priteisia vadovų padarytą žalą, jeigu surenkami tinkami įrodymai civilinės atsakomybės sąlygoms pagrįsti. Lietuvos teismų praktika gausi pavyzdžių, kai iš vadovų priteisiama įmonei jų padaryta žala. Tačiau, kad žala būtų priteista, akivaizdu, reikia pateikti teismui ieškinį civilinio proceso tvarka. Priimti sprendimą pateikti ieškinį gali naujas įmonės vadovas, gali ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Bet panašu, kad dažniausiai tokie sprendimai pateikti ieškinį civilinio proceso tvarka ir nėra priimami. Ir panašu, kad tik todėl žala iš buvusių vadovų ir nėra priteisiama valstybės ar savivaldybės įmonei, valstybei ar savivaldybei priklausančiai viešajai įstaigai, uždarajai akcinei ar akcinei bendrovei, arba kitaip tariant mums, piliečiams. Taigi priemonės yra, tik trūksta valios.

 

Žinoma, svarbu atskirti, kad aukščiau nurodytos sąlygos taikomos valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių ar akcinių bendrovių teisinę formą turinčių juridinių asmenų vadovams, taip pat vadovams, kurie pareigas eina darbo sutarties pagrindu. Tam tikrų biudžetinių įstaigų vadovai yra valstybės tarnautojai, o šiems taikomos ne visos aukščiau minėtos nuostatos. Jeigu valstybės tarnautojas padarė žalą atlikdamas vidaus administravimo veiklą (veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas funkcionavimas, kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą), atlygintinos žalos dydis negali viršyti 6 vidutinių valstybės tarnautojo darbo užmokesčių. Tačiau pastebėtina, kad nebūtinai biudžetinių įstaigų vadovai yra valstybės tarnautojai. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas eina pareigas darbo sutarties pagrindu, jis privalėtų tyčia įstaigai padaryti žalą atlyginti visiškai.

 

Nepaistant paminėto ribojimo, didžioji dalis vadovų iš viešojoje erdvėje skambančių atvejų nėra valstybės tarnautojai, o yra valstybės ar savivaldybių įmonių arba valstybei ar savivaldybei priklausančių viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių ar akcinių bendrovių vadovai, arba eina vadovo pareigas darbo sutarties pagrindu, todėl padarytą žalą jie privalėtų atlyginti visiškai. Jeigu būtų pateikiami ieškiniai civilinio proceso tvarka.

 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti