REPO sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (I)

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Pastaroji finansų krizė atskleidė, kad valdant riziką, susijusią su investicijomis, būtina įvertinti ir teisinę riziką arba bent jau į tai atkreipti pakankamą dėmesį. Pavyzdžiui, bankas ar kita institucija, teikdama investicines paslaugas, gali pažeisti savo sutartinius įsipareigojimus ir tinkamai neatlikti savo pareigų, numatytų teisės aktuose ar sutartyse. Tai gali lemti nuostolių atsiradimą ar jų padidėjimą investuotojui. Šiame pranešime trumpai analizuojami kai kurie klausimai, susiję su taip vadinamais atpirkimo arba REPO sandoriais, ir su jais susijusios teisinės rizikos.

 

Atpirkimo sandorio esmė. Atpirkimo sandoriu ar atpirkimo sutartimi paprastai laikomas toks susitarimas, kuriuo viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti finansines priemones kitai šaliai (pirkėjui), o ši sumoka pirkimo kainą; kartu susitariama, kad pardavėjas parduotas finansines priemones įsipareigoja atpirkti iš pirkėjo už sutartą atpirkimo kainą nustatytu laiku ateityje. Taigi atpirkimo sandorį sudaro dvi dalys. Pirmoji – pardavėjui priklausančių finansinių priemonių pardavimas pirkėjui (nuosavybės teisė į finansines priemone iš pardavėjo pereina pirkėjui). Antrosios dalies esmė – pardavėjas iš pirkėjo atperka finansines priemones už sutartą kainą (nuosavybės teisė į finansines priemones „grįžta“ pardavėjui). Paprastai sudarant atpirkimo sandorį finansinės priemonės yra perleidžiamos už mažesnę nei rinkos kaina. Tuo tarpu atperkant, mokama didesnė (iš anksto sutarta) kaina nei ta, už kurią finansinės priemonės buvo parduotos. Tokiu būdu, žiūrint ekonominiu aspektu, investuotojas paprasčiausiai skolinasi lėšas. Finansinių priemonių nuosavybės perleidimas kredito įstaigai ar finansų maklerio įmonei (toliau – FMĮ) atlieka užtikrinimo funkciją. Pavyzdžiui, jei investuotojas akcijų neatperka, akcijos parduodamos ir taip padengiama skola. Taip pat atpirkimo sutartyse paprastai susitariama, kad finansinės priemonės kainai nukritus žemiau sutartos sumos, investuotojas per nustatytą terminą įsipareigoja pervesti garantinį įnašą kredito įstaigai ar FMĮ. Gali būti susitariama ir dėl kitų veiksmų, kuriais būtų užtikrinama, jog perleistų finansinių priemonių ar garantinio įnašo vertė būtų ne mažesnė už atpirkimo kainą ar kitą sutartą sumą, atlikimo. Tokiu būdu siekiama užtikrinti investuotojo įsipareigojimų pagal atpirkimo sutartį įvykdymą.

 

Atpirkimo sandorio sudarymas kaip investicinė paslauga. Vertybinių popierių komisija (toliau – VPK), atsižvelgdama į aptartas atpirkimo sandorio sudėtines dalis, laikosi pozicijos, kad sudarant tokio pobūdžio sutartis kredito įstaiga ar FMĮ investuotojui teikia vieną iš pagrindinių investicinių paslaugų, numatytą Finansinių priemonių rinkų įstatyme (toliau – FPRĮ). Tai – sandorių sudarymas savo sąskaita, nes kredito įstaiga ar FMĮ, sudarydama atpirkimo sandorį su investuotoju, jame dalyvauja pati. Todėl šiems sandoriams taikomi visi FPRĮ bei jį detalizuojančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimai.

 

Atpirkimo sutartys, kaip ne kartą yra konstatavusi VPK, yra susijusios su ypatingai didele ir dažnai vidutinių gebėjimų investuotojui sunkiai suvokiama rizika. Pavyzdžiui, investuotojas, akcijų kainai biržoje ženkliai nukritus, gali prarasti ženklias sumas. Taip atsitinka, nes investuotojas nuvertėjusias akcijas vistiek privalo atpirkti už iš anksto sutartą kainą. Atpirkęs nuvertėjusias akcijas ir jas pardavęs rinkoje investuotojas atgautų tik dalį tos vertės, kuri buvo sudarant atpirkimo sutartį.

 

Kitas pranešimo dalis skaitykite čia:

Repo sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (II)

Repo sandoriai: bankų klaidos ir investuotojų nuostoliai (III)

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti