Ar įmokų į pensijų fondų dydžio sumažinimas neprieštarautų Konstitucijai?

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Kalbama, kad koalicija, formuojanti naująją Vyriausybę, ketina sumažinti įmokų į pensijų fondus dydį. Šiuo metu pensijų įmokos dydis yra 5,5% pensijų fondų dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos taip vadinamos „Sodros“ įmokos. Iškyla klausimas, ar tokie planai, jei jie būtų realizuoti, būtų teisėti. Ar tai neprieštarautų Konstitucijoje įtvirtinam teisinės valstybės principui, nuosavybės neliečiamumui bei lygybės įstatymui principui?

 

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad keičiant teisės aktus pakeitimais negalima paneigti asmens įgytų teisių ir teisėtų interesų. Asmenys, žinodami, kad pagal įstatymus į jų pensijų fondų asmenines sąskaitas bus pervedamos konkretaus dydžio įmokos, ir pagrįstais tikėdamiesi, kad įmokos nebus sumažintos ar panaikintos, sudarė sutartis ir tapo pensijų fondų dalyviais. Tokiu būdu įgijo teisę į nustatyto dydžio įmokas. Toks asmuo pagrįstai tikėjosi, kad ši jo teisė bus valstybės saugoma ir ginama. Taigi asmeniui į jo pensijų fondo asmeninę sąskaitą mokamos įmokos negali būti sumažintos ar išvis panaikintos. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas. Nepažeidžiant teisinės valstybės principo įmokos į pensijų fondus galėtų būti sumažintos tik tiems asmenims, kurie sutartis dėl dalyvavimo pensijų kaupimo sistemoje sudarytų įsigaliojus naujai tvarkai.

 

Kai sudaroma sutartis dėl dalyvavimo pensijų kaupimo sistemoje ir į pensijų fondo asmeninę sąskaitą yra mokama įstatymu nustatyta įmoką, ši asmens įgyta teisė ir teisėtas lūkestis, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo praktiką, turėtų būti sietini ir su šio asmens nuosavybės teisių apsauga. Asmuo, kuris dalyvauja pensijų kaupimo sistemoje, turi teisę į nustatyto dydžio pensijų įmoką, pervedamą į dalyvio sąskaitą fonde. Pensijų fondą sudarantis turtas yra to fondo dalyvių bendroji dalinė nuosavybė. Be to, po dalyvio mirties jam priklausanti pensijų fondo turto dalis gali būti paveldima. Sulaukus nustatyto senatvės pensijos amžiaus, iš asmens sukaupto pensijų turto mokamos pensijų išmokos. Taigi sumažinus įmokas į pensijų fondus, sumažės pensijų dalyvių turtas. Bus prarasta potenciali galimybė padidinti pensijų fonde sukauptą turtą esant palankiai situacijai įsigyti rinkoje atpigusių vertybinių popierių. Tokiu būdu pensijų fondų dalyvis gaus mažesnę pensiją. O pensijų dalyviui mirus, jo įpėdiniai paveldės mažiau turto. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo praktika, manytina, kad teisė gauti pensijų įmoką į pensijų fondą turėtų būti pripažįstama teise į nuosavybę. Pagal Konstitucijos 23 straipsnį ši teisė turi būti saugoma ir ginama. Todėl manytina, kad pensijų įmokų į pensijų fondus sumažinimas pažeistų Konstitucijoje įtvirtintą nuosavybės neliečiamumą.

 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad leidžiant įstatymus turi būti laikomasi asmenų lygybės įstatymui principo. Skirtingas tam tikrų asmenų grupių traktavimas turi būti objektyviai pateisinamas. Iškyla klausimas, ar yra kokių nors objektyvių priežasčių, dėl kurių asmenys, gaunantys pajamų, nuo kurių skaičiuojamos „Sodros“ įmokos, šiuo atveju yra traktuojami skirtingai. Asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupimo sistemoje, turtas mažinamas. Tuo tarpu tų, kurie pensijos nekaupia pensijų fonduose, pensijų įmokų į fondus mažinimas nepaveikia – jų turtas nėra mažinamas.

 

Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo praktiką, išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, valstybėje esant ekonominiai krizei, kai objektyviai trūksta lėšų, būtinų pensijoms mokėti, mokamos pensijos laikinai gali būti sumažintos. Tad kodėl esant ekonominiai krizei turėtų solidarizuotis ir remti visuomenę tik tam tikra jos dalis? Kodėl negalėtų solidarizuotis ir asmenys, gaunantys pensijas, arba bent tie, kurie moka įmokas „Sodrai“, bet nedalyvauja pensijų kaupimo sistemoje?

Kategorijos: 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti