Įmokos į pensijų fondus sumažintos. Ar teisėtai?

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

2009 m. sausio 17 d. paskelbtas įstatymas, kuriuo sumažintas pensijų įmokos dydis. Šis dydis anksčiau buvo 5,5% pensijų fondų dalyvių (būsimų pensininkų) pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Liko tik 3%. Nuo 2011 m. vėl turėtų būti 5,5% (jeigu įstatymų leidėjas nepersigalvos). Tokie Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimai, manytina, nėra teisėti. Tai prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės (teisėtų lūkesčių) principui, nuosavybės neliečiamumui bei lygybės įstatymui principui.

 

Reiktų pritarti Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto (kuriuo vetavo Seimo bandymus mažinti įmokas) nuostatai, kad asmenys turi teisę ir teisėtą lūkestį reikalauti, kad valstybės prisiimtas įsipareigojimas pervesti įstatymų nustatyto dydžio įmokas būtų vykdomas arba dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo jiems būtų teisingai kompensuoti susidarę praradimai.

 

Pensijų fondą sudarantis turtas yra to fondo dalyvių (būsimų pensininkų) nuosavybė. Įmokų į pensijų fondus sumažinimas pažeistų Konstitucijoje įtvirtintą nuosavybės neliečiamumą. Kaip pasakytų Murray N. Rothbard: „įteisinta ir organizuota stambaus masto vagystė“.

 

Galiausiai kyla klausimas, ar yra kokių nors objektyvių priežasčių, dėl kurių asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas ir sudarę pensijų kaupimo sutartis, ir asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas, bet nesudarę tokių sutarčių, būtų traktuojami skirtingai. Tuo tarpu Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad leidžiant įstatymus turi būti laikomasi asmenų lygybės įstatymui principo.

 

Be to, Seimas pažeidė Konstituciją nustatydamas įstatymo galiojimą atgal. Numatoma, kad įstatymas, keičiantis įmokų dydžius, įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d., nors priimtas sausio 15 d., o skelbtas tik sausio 17 d. Konstitucija numato, kad Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena (bet ne ankstesnė).

Kategorijos: 

Komentarai

<p>Įdomi informacija. Specialistai paskaičiavo, kad sumažinus įmokas į privačius pensijų fondus, i&scaron; kiekvieno 2000 lt uždirbančio gyventojo per 2 metus bus &quot;paimta&quot; po 1200 lt. O prie pensijos (mokamos i&scaron; &quot;Sodros&quot;) bus pridėta 5,4 lt/mėn. I&scaron; privačių fondų i&scaron;trauktus pinigus žmonės atgautų pensininkais prabuvę maždaug 18 m. Pensijų fondai skaičiuoja, kad, dabar sėkmingai investavus jiems pervestas lė&scaron;as, suma i&scaron;augtų keleriopai (&Scaron;altinis: http://www.marketnews.lt/naujiena/sumazinus_imokas_i_pensiju_fondus_5_lt_didesne_pensija)</p> <p>Paskaičiavo žmonės ir kiek galima prarasti tikėtino pensijos padidėjimo (jeigu taip galima pasakyti). Imant tam tikras prielaidas, padaryta i&scaron;vada, kad i&scaron; būsimų pensininkų bus atimta apie 27 000 lt<span><strong> </strong></span>(plačiau: http://www.mr-script.name/mano-darbas/apiplesimas-vidyry-baltos-dienos/)</p>

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti