Nepavykus išspręsti ginčo su finansinių paslaugų teikėju, galimybė kreiptis į Lietuvos banką

AG Invest nuotrauka

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme įtvirtinta tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių kilusių ginčų sprendimo alternatyva. Vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Toks veiksmas neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą bei sustabdo ieškinio senaties terminą.

 

Ginčo sprendimo eiga, pasinaudojant išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka:

 

(1) Vartotojas, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką, privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

 

(2) Finansų rinkos dalyvis privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir pateikti vartotojui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jei kiti įstatymai nenustato kitaip.

 

(3) Jei vartotojo netenkina finansų rinkos dalyvio atsakymas arba jei praėjus 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos finansų rinkos dalyvio atsakymas nebuvo gautas, vartotojas turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką. Šia teise galima pasinaudoti per 3 mėnesius nuo minėtų aplinkybių pabaigos.

 

(4) Vartotojo ginčas su finansų rinkos dalyviu, laikantis rungimosi principo, turi būti neatlygintinai išnagrinėtas per 2 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi, atitinkančio kreipimuisi keliamus reikalavimus, gavimo Lietuvos banke dienos. Ypatingais atvejais, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, Lietuvos bankas turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne daugiau kaip 2 mėnesius.

 

(5) Lietuvos bankas privalo tarpininkauti, kad ginčo šalys pasiektų abi šalis tenkinantį susitarimą, jei, atsižvelgiant į ginčo aplinkybes, taikus susitarimas yra įmanomas. Jei tokio susitarimo pasiekti nepavyksta, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl ginčo esmės. Šis sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio ir teismui neskundžiamas.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus draudimo, skolinimo, mokėjimų, investavimo srityse, taip pat ginčus, susijusius su sąskaitomis kredito įstaigose, indėliais bei kitomis finansinėmis paslaugomis. Vartotoju yra pripažįstamas fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams skirta finansinė paslauga. Profesionalieji klientai vartotojais nelaikomi.

 

Remiantis Lietuvos banko pateikiama statistika, 2014 metų III ketvirtį iš viso išnagrinėta 114 kreipimųsi dėl ginčų. Iš jų 33 atsisakyta nagrinėti dėl procesinių kliūčių, 11 ginčų baigti, pasiekus susitarimą arba finansų rinkos dalyviui patenkinus vartotojo reikalavimą, 12 ginčų baigti, Lietuvos bankui priėmus sprendimą visiškai arba iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimus, 29 ginčai baigti, atmetus vartotojų reikalavimus. Tuo tarpu 28 vartotojų kreipimaisi persiųsti finansų rinkos dalyviui, pasiūlant ginčą spręsti taikiai.

Kategorijos: 

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

98 %

Laimėjome 98 proc. bylų teismuose

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

Kaip mus rasti