Sausra: nenugalimos jėgos aplinkybė žemės ūkyje

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2020-09-24 dienos nutartyje, nagrinėdamas ūkininko ginčą su žemės ūkio produkcijos supirkėju, pasisakė dėl sausros, kaip nenugalimos jėgos aplinkybės, įtakos sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

 

Šalys sudarė sutartį, kuria ūkininkas įsipareigojo 2018 m. rudenį parduoti sutartą kiekį pupų, o supirkėjas įsipareigojo jas nupirkti. Ūkininkas pristatė tik dalį sutartų parduoti pupų. Teismas konstatavo, kad ūkininkas įrodė, jog nenugalimos jėgos aplinkybė – sausra lėmė jo pupų sunykimą, todėl jis negalėjo įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, o tai yra pagrindas atleisti ūkininką nuo sutartinės civilinės atsakomybės.

 

Teismas pažymėjo, kad ne bet kokia sausra ar kitokios nepalankios gamtinės sąlygos gali būti vertinamos kaip nenugalima jėga, lemianti sutarties šalies atleidimą nuo sutartinės civilinės atsakomybės. Ūkininkas, sudarydamas sutartį dėl žemės ūkio produkcijos pardavimo, gali ir turi numatyti galimas nepalankių gamtinių sąlygų pasekmes būsimam derliui, nes tokios situacijos yra būdingos žemės ūkio veiklai, t. y., sutardamas dėl užauginamos produkcijos kiekio, turi turėti omenyje galimą nuostolį dėl nepalankių gamtinių sąlygų ar prastą derlių ir atitinkamai spręsti dėl parduodamo produkcijos kiekio. Tačiau galimos tokios situacijos, kurių žemės ūkio produkcijos gamintojas, pasirašydamas sutartį, negali numatyti, – tai tokie ekstremalūs įvykiai – nebūdingi Lietuvos klimatui gamtos reiškiniai, kai dėl susiklosčiusių gamtinių sąlygų, pvz., stichinės ar arti stichinei sausros, kuri negali būti prognozuojama sutarties sudarymo metu, ūkininkas praranda realią galimybę užauginti reikiamą derlių ir jį patiekti pagal sudarytą sutartį, ir netgi ne vienerius metus ūkininkaujantis asmuo negali protingai numatyti, jog iškris neįprastai mažas kritulių kiekis ar įvyks kitokio pobūdžio stichinis (ekstremalus) gamtos reiškinys.

 

Teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtino, kad nagrinėtos bylos atveju buvo susiklosčiusi būtent tokia ekstremali situacija, lėmusi daugumos pasėtų pupų sunykimą, o ne šiaip prastą derlių. Ūkininkas įrodė, jog klimato sąlygos 2018 m. gegužės–liepos mėnesiais buvo itin nepalankios, t. y. tiek aktyviosios augalų vegetacijos metu, tiek ir vėliau. Tiek ūkininkavimo rajone, tiek ir visos Lietuvos teritorijoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kurios nebuvo sudarant sutartį ir jos atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti, nes tokie reiškiniai Lietuvos klimatui nėra būdingi.

 

Byloje nebuvo duomenų, patvirtinančių, kad ūkininkas būtų nurinkęs didesnį derlių nei supirkėjui pateiktas kiekis ir kad likusias pupas būtų pardavęs kitam subjektui, t. y. kad ūkininkas turėjo galimybę įvykdyti sutartį, bet sąmoningai pasirinko ją pažeisti. Byloje nebuvo ir duomenų, kad ūkininkas pagal savo turimus pasėlius, sudarydamas sutartį, būtų įsipareigojęs patiekti tokį kiekį pupų, kurio, esant normalioms (ar artimoms normalioms) gamtinėms sąlygoms, jis realiai negalėtų patiekti, t. y. kad būtų prisiėmęs riziką pristatyti tokį pupų kiekį, kurio objektyviai nebūtų galėjęs išauginti.

 

Teismas taip pat priminė, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog, nustatant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų išduota pažyma materialinių teisinių padarinių nesukuria, tokius padarinius (atleidimą nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymą) sukuria nenugalimos jėgos aplinkybių buvimas, bet ne pažymos išdavimas. Nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma vertintina tik kaip vienas iš įrodymų, patvirtinančių buvusias ekstremalias meteorologines sąlygas (sausrą).

 

Be kita ko, teismas, nagrinėdamas bylą nurodė, kad reikalavimas, jog šalis laiku praneštų kitai sutarties šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybę ir jos įtaką sutarties įvykdymui, nėra nenugalimos jėgos konstatavimo sąlyga pagal CK 6.212 str. ir kasacinio teismo formuojamą praktiką. Nepranešimas laiku kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybę ir jos įtaką sutarties įvykdymui nereiškia, kad stichinį (ekstremalų) reiškinį patyrusi šalis negali būti atleista nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos pagal CK 6.212 str. Laiku negavusi pranešimo šalis turi teisę reikalauti tik dėl šio pranešimo negavimo (ar negavimo laiku) patirtų nuostolių atlyginimo.

 

Taigi teismas padarė išvadą, kad ūkininkas dėl susidariusių aplinkybių sudarytos sutarties objektyviai negalėjo įvykdyti. Todėl buvo atleistas nuo sutartinės civilinės atsakomybės.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti